До уваги депутатів місцевих рад

 
 
 
   Повідомляємо, що згідно з положеннями статей 1, 3 Закону України "Про запобігання корупції" депутати місцевих рад є суб’єктами декларування та відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.

   Враховуючи вищезазначене, просимо працюючих депутатів місцевих рад району подати відповідні декларації до кадрових служб за місцем роботи, а самозайнятих, безробітних або пенсіонерів - до виконавчого апарату сільської, селищної, міської, районної рад (ради, до якої обрано депутатом)  у термін до 1 квітня 2016 року.
 
 
 
   Відповідно до частини 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад як особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
  Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою статті 45 порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
 
  Звертаємо увагу на те, що згідно зі ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення «несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції”, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
  Згідно із пунктом 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення депутата місцевої ради до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень без прийняття рішення відповідної ради.
 
 
Виконавчий апарат районної ради
Повернутись